Otwórz konto
i wygraj
5000 zł !

Spełnij warunki promocji
i weź udział w konkursie

Promocja „Złota Polska Premia” i Konkurs „Wygraj jesienią” są organizowane dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Hagen Sp. z o.o. – trwają do osiągnięcia 2000 Rejestracji w Promocji i Konkursie, lecz nie dłużej niż do 15.11.2020

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

ZDECYDUJ, KTÓRĄ OPCJĘ WYBIERASZ:

TYLKO PROMOCJA
ikona rejestracji w promocji

Korzyści:

do 250 zł na konto dla każdego, kto spełni warunki promocji

PROMOCJA + KONKURS
ikona rejestracji w promocji

Korzyści:

możliwość wygrania nagrody głównej: 5000 zł lub nagród pocieszenia (1500 zł lub 1000 zł)

do 250 zł na konto dla każdego, kto spełni warunki promocji

CO MUSISZ ZROBIĆ:

1.

Zarejestruj się w Promocji, złoż wniosek i otwórz Konto Osobiste zgodnie z regulaminem.

1.

Zarejestruj się w Promocji i Konkursie. W tym celu zaznacz w formularzu, że chcesz wziąć udział w Konkursie i zaakceptuj jego regulamin.

2.

W celu uzyskania Pierwszej nagrody (50 zł na konto) musisz w listopadzie 2020 r.:
a) zalogować się do Bankowości elektronicznej BNP Paribas;
b) wykonać min. 1 Transakcję bezgotówkową Kartą.

2.

Spełnij warunki do otrzymania Pierwszej nagrody w Promocji: w listopadzie 2020 r.:
a) zaloguj się do Bankowości elektronicznej BNP Paribas;
b) wykonaj min. 1 Transakcję bezgotówkową Kartą.

3.

W celu uzyskania Drugiej nagrody (100 zł na konto) musisz w grudniu 2020 r.:
a) wykonać min. 2 Przelewy (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile);
b) wykonać Transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę min. 500 zł.

3.

Prześlij w terminie od 18.11 do 15.12.2020 r. kreatywną fotografię pod tytułem „Śladami jesieni”, za pośrednictwem Strony Konkursu.

4.

W celu uzyskania Trzeciej nagrody (100 zł na konto) musisz w styczniu 2021 r.:
a) wykonać min. 2 Przelewy (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile);
b) otrzymać wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

4.

Pamiętaj, że aby otrzymać nagrody w Promocji (250 zł) musisz spełnić wszystkie warunki opisane w sekcji „Promocja”

Rejestracji w promocji „Złota Polska Premia” i konkursie "Wygraj jesienią" można dokonać od dnia 29.10.2020 r. do osiągnięcia 2000 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 15.11.2020 r.

Sprawdź Regulamin Promocji

Sprawdź Regulamin Konkursu

Uczestnikiem Promocji „Złota Polska Premia” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Laureatem konkursu "Wygraj jesienią" może zostać Uczestnik Promocji, który spełni warunki do otrzymania pierwszej nagrody w Promocji.

Dopasuj kartę do Konta Otwartego na Ciebie

Otwórz konto nowocześnie – zrób to przez aplikację GOmobile

w czterech łatwych krokach

Kliknij w link do wniosku o otwarcie konta, wybierz sposób otwarcia konta Online a nastepnie pobierz aplikację mobilną GOmobile

Przygotuj dowód osobisty i kliknij w „Otwórz nowe konto” w aplikacji.

Rozpocznij wnioskowanie o konto w aplikacji.

Korzystaj z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Login do bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile odnajdziesz w Umowie o konto oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.

Konto można otworzyć przez Internet

W celu bezpiecznego otwarcia rachunku, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

1. Przygotuj dowód

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

ikona rejestracji w promocji

2. Złóż wniosek

• Wpisz i sprawdź swoje dane.
• Załącz zdjęcia dowodu - z telefonu lub komputera

ikona rejestracji w promocji

3. Podpisz umowę

Umowę podpisz podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS - w systemie naszego partnera Autenti. O pozytywnej weryfikacji zostaniesz powiadomiony SMSem i e-mailem.

ikona rejestracji w promocji

4. Korzystaj z konta

• Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji GOmobile. Login znajdziesz na umowie oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.
• Odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane. Nadaj PIN do Karty.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Tak, wystarczy, że nie zaznaczysz na formularzu rejestracyjnym, że chcesz wziąć udział w konkursie. W takim przypadku zarejestrujesz się tylko w promocji.

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w promocji lub promocji i konkursie razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w promocji „Złota Polska Premia”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę w promocji konieczne jest zarejestrowanie się na stronie jesien.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Złota Polska Premia”

Napisz do Organizatora promocji i konkursu: jesien@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. W konkursie również każdy może wziąć udział tylko 1 raz, tzn. przesłać za pomocą formularza tylko 1 fotografię. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia promocji i konkursu czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Złota polska promocja” oraz konkursu „Wygraj jesienią” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: jesien@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Złota polska promocja” i konkursie „Wygraj jesienią”, w tym ich Regulamin, dostępne są na stronie jesien.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Złota polska promocja” (Promocja) trwa do osiągnięcia 2000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 15.11.2020 r. Konkurs „Wygraj jesienią” (Konkurs) jest skierowany do osób, które wzięły udział w Promocji, trwa do momentu osiągnięcia liczby 2000 Rejestracji w Konkursie, lecz nie dłużej niż do dnia 15.11.2020 roku.

Otrzymanie trzech nagród o łącznej wysokości 250 zł, w ramach Promocji wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

1. W celu uzyskania Pierwszej nagrody w wysokości 50 zł należy łącznie:

I. Dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie jesien.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 29.10.2020 r. do osiągnięcia liczby 2000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 15.11.2020 r.;

II. W terminie od dnia 29.10.2020 r. do dnia 15.11.2020 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Złota polska promocja” („Regulamin Promocji”) oraz do dnia 25.11.2020 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty;

III. W listopadzie 2020 r. zalogować się do Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz wykonać min. 1 Transakcję bezgotówkową Kartą;

2. W celu uzyskania Drugiej nagrody w wysokości 100 zł należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Pierwszej nagrody;

II. W grudniu 2020 r. wykonać min. 2 Przelewy (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile) oraz wykonać Transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę min. 500 zł

3. W celu uzyskania Trzeciej w wysokości 100 zł w formie E-kodu Allegro należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Drugiej nagrody;

II. W styczniu 2021 r. wykonać min. 2 Przelewy (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile) oraz otrzymać Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł

Otrzymanie nagrody w ramach Konkursu „Wygraj jesienią” („Konkurs”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Konkursu:

(i) wzięcia udziału w Promocji „Złota Polska Promocja” i spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,

(ii) zarejestrowania się w Konkursie poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie jesien.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Konkursu od dnia 29.10.2020 r. do momentu osiągnięcia liczby 2000 Rejestracji w Konkursie, lecz nie dłużej niż do dnia 15.11.2020 r.,

(iii) przesłania za pomocą strony jesien.bnpparibasplus.pl fotografii pod tytułem „Śladami jesieni”, wraz ze zgodą na opublikowanie fotografii przez Organizatora

Promocja i Konkurs dotyczą osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji i Konkursu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminach promocji „Złota polska promocja” i konkursu „Wygraj jesienią” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!